YOYO
一个善良且愿意倾听的海归女预测 师,喜好研究西方占星和中国传统八字,手面相,六壬和风水术,将心理学相联系,独创413派,相由心生,改心换相转命
总好评率:99.82%   共 7600 次评价
 • 2018-12-16 00:11:11 刘小** YOYO
  五星好评!
 • 2018-12-14 22:08:15 wl** YOYO
  圣诞快乐,新年快乐,新春快乐~嘿嘿~
 • 2018-12-14 20:57:05 la** YOYO
  五星好评!
 • 2018-12-13 19:38:44 wl** YOYO
  谢谢
 • 2018-12-11 23:28:45 匿名** YOYO
  老师还是一如既往的准确,干脆!感恩老师!
 • 2018-12-11 22:37:43 ni** YOYO
  用户尚未评价,系统默认好评
 • 2018-12-10 23:41:11 匿名** YOYO
  五星好评!
 • 2018-12-10 23:16:55 刘小** YOYO
  五星好评!
 • 2018-12-10 21:21:39 雅淇** YOYO
  谢谢姐,麻烦您了。
 • 2018-12-09 23:03:45 la** YOYO
  用户尚未评价,系统默认好评
 • 2018-12-09 21:41:36 wl** YOYO
  真的 满满的感恩 努力保有一颗正直善良的心 谢谢 姐
 • 2018-12-09 20:48:34 匿名** YOYO
  五星好评!
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
老师推荐
 • YOYO 李淳风神算
 • YOYO 洛河神图
 • YOYO 神算世家
 • YOYO 金星合月
 • YOYO 神缘
 • YOYO 亮哥预测
 • YOYO 神仙女
 • YOYO 万福金安
 • YOYO 三足神鸟
 • YOYO 东神子
 • YOYO 易摇老师
 • YOYO 易学传人
 • YOYO 乾坤无极
 • YOYO hysen
 • YOYO 玄妙易道
 • YOYO ★白宁★
 • YOYO 鼎平
 • YOYO 神算神算
 • YOYO 风水狂人
 • YOYO 孙正道
 • YOYO 村中仙姑
 • YOYO 铁口断天机
 • YOYO 满堂红
 • YOYO 礼禅轩
 • YOYO 名雕
 • YOYO 天地人法
 • YOYO 孚于嘉
 • YOYO 太古神机