YOYO
一个善良且愿意倾听的海归女预测 师,喜好研究西方占星和塔罗,深研中国传统八字,手面相,六壬和风水术,将之与心理学相联系,独创一派,相由心生,改心换相转命
总好评率:99.81%   共 7482 次评价
 • 2018-10-18 22:59:16 wl** YOYO
  谢谢姐!
 • 2018-10-18 21:35:31 ni** YOYO
  用户尚未评价,系统默认好评
 • 2018-10-18 21:04:00 fi** YOYO
  五星好评!
 • 2018-10-18 11:16:06 匿名** YOYO
  五星好评!
 • 2018-10-17 23:39:56 wl** YOYO
  又是元气满满的一天
 • 2018-10-17 22:04:04 ni** YOYO
  用户尚未评价,系统默认好评
 • 2018-10-17 21:08:33 匿名** YOYO
  五星好评!
 • 2018-10-17 12:21:34 熠熠** YOYO
  五星好评!
 • 2018-10-17 12:03:16 匿名** YOYO
  挺好的
 • 2018-10-17 11:45:00 匿名** YOYO
  挺好的
 • 2018-10-17 11:08:54 熠熠** YOYO
  很好
 • 2018-10-17 00:15:56 爱珈** YOYO
  五星好评!
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
老师推荐
 • YOYO 李淳风神算
 • YOYO 易学传人
 • YOYO 亮哥预测
 • YOYO 气吞山河 财神
 • YOYO 子辰居士
 • YOYO 太古神机
 • YOYO 玄妙易道
 • YOYO 易摇老师
 • YOYO 鼎平
 • YOYO 冬北羽
 • YOYO 孚于嘉
 • YOYO 辰山易者
 • YOYO 金禅子
 • YOYO 泰国预测大师
 • YOYO 大众预测
 • YOYO hysen
 • YOYO geming20
 • YOYO 时光命理
 • YOYO 李小喵
 • YOYO 云海游龙
 • YOYO 方易林
 • YOYO 姻缘天机预测大师
 • YOYO 王伟易
 • YOYO 南京周易卦馆
 • YOYO 灵女
 • YOYO 妙悟
 • YOYO 丁火-导航人生
 • YOYO 太极易解人生